• SZCZEGÓLNY NACISK KŁADZIEMY NA SZACUNEK DLA OSOBY ZMARŁEJ...
 • ...POPRZEZ WYSOKĄ KULTURĘ OBSŁUGI OPRAWĘ I SPOSÓB ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI...
 • ...ABY W CHWILI ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ BYĆ PRZYJACIELEM I DOBRYM DORADCĄ.

Korab - Zakład Pogrzebowy Myślenice

tel. 502 369 831

Zakład Pogrzebowy - Korab - Myślenice

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

O Nas

Stawiamy na rzetelną informację. Zakres usług oraz całkowity koszt ceremonii pogrzebowej przedstawiamy i ustalamy przed pogrzebem.

Rzetelnie

Zapewniamy, że nie zaskoczą Państwa żadne dodatkowe opłaty.

Elastycznie

Kredytujemy koszty pogrzebu w ramach zasiłków. Usługę wykonujemy już od 1800 zł. Bezgotówkowo - różnicę z zasiłku wypłacamy przed pogrzebem !

7x24

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Profesjonalnie

Zapewniamy pomoc w załatwianiu wszystkich formalności związanych z pogrzebem.

Poradnik

Zasiłek Pogrzebowy

Zasiłek to jednorazowe świadczenie, które jest przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby.
Kwota ta jest ustalana miesięcznie, poczynając od marca, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Od 1 Marca 2011r wysokość zasiłku wynosi 4000 zł

WYBIERAJĄC NASZĄ FIRMĘ ZAPEWNIASZ SOBIE NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĘ  ZASIŁKU POGRZEBOWEGO!

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składamy w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Zasiłek przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego,
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. członka rodziny jednej z tych osób, czyli:
  • dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych (adoptowanych),
  • innych dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuków i rodzeństwa,
  • małżonka,
  • rodziców, w tym ojczyma, macochy oraz osób przysposabiających.

Śmierć w domu

    1. W przypadku śmierci bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.
    2. Następnie zawiadamiamy wybrany przez rodzinę lub najbliższy zakład pogrzebowy, aby ciało zostało zabrane do chłodni.
    3. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu, która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
     (w przypadku gdy zostanie wypisany protokół zgonu” należy udać się do lekarza rodzinnego, który opiekował się osoba zmarłą celem wypisania karty zgonu).
    4. W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

   1. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
    • Kartę zgonu, wystawiona prze lekarza
    • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
    • W przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
    • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
    • NIP osoby zmarłej

    W tym momencie, jeżeli wybralibyście Państwo naszą Firmę do zorganizowania pogrzebu, pozostałymi formalnościami zajmiemy się my.

   2. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
    • data pogrzebu, kremacji,
    • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
    • wybór trumny, urny,
    • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego

Śmierć w szpitalu

 1. W przypadku śmierci bliskiego w szpitalu, hospicjum lub innym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, rodzina zostaje poinformowana o zdarzeniu przez lekarza dyżurującego bądź pielęgniarkę.
 2. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu, która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
 3. Następnie zawiadamiamy wybrany zakład pogrzebowy, aby ciało zostało zabrane do chłodni.
  Osoba zmarła może zostać zabrana z oddziału do chłodni nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od zgonu.
  W przypadku nie wskazania Zakładu Pogrzebowego, który odbierze osobę zmarłą , zwłoki zostaną przetransportowane do prosektorium/chłodni szpitalnej lub w przypadku jej braku do chłodni firmy pogrzebowej, która posiada stosowną umowę ze szpitalem.
 4. Po tych czynnościach należy udać się do szpitala odebrać kartę zgonu oraz rzeczy osobiste osoby zmarłej.
 5. W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

 • Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • Kartę zgonu, wystawiona prze lekarza
  • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
  • W przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
  • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
  • NIP osoby zmarłej

  Od tej pory, jeżeli wybralibyście Państwo naszą Firmę do zorganizowania pogrzebu, pozostałymi formalnościami zajmiemy się my.

 • W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
  • data pogrzebu, kremacji,
  • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
  • wybór trumny, urny,
  • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego

Śmierć w wyniku przestępstwa lub wypadku

 1. W przypadku gdy śmierć była wynikiem przestępstwa, wypadku lub z przyczyn nieznanych, należy wezwać pogotowie 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) albo policję 997.
 2. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz / prokurator po stwierdzeniu zgonu może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej w celu wykonania sekcji zwłok. (Jeżeli nie zdecyduję się na tą drogę postępujemy zgodnie z pkt.2-7 „Śmierć w domu”)
 3. Jeżeli zapadła decyzja o przetransportowaniu osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej, czynność tą wykonuje firma, która posiada stosowną umowę z Prokuraturą. Informację na temat tego zakładu przekaże Państwu Prokurator lub Policja.
 4. Po tych czynnościach należy udać się do Prokuratury aby otrzymać pozwolenie na odebranie zwłok (potrzebne do Zakładu Medycyny Sądowej) oraz na zorganizowanie pochówku (niezbędne do otrzymania aktu zgonu w USC).
  Karta zgonu może zostać wypisana i wydana dopiero po sekcji zwłok.
 5. W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

  • Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
   • Pozwolenia o których mowa w pkt.4
   • Kartę zgonu, wystawiona prze lekarza (jeżeli jest)
   • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
   • W przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
   • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
   • NIP osoby zmarłej

   Od tej pory, jeżeli wybralibyście Państwo naszą Firmę do zorganizowania pogrzebu, pozostałymi formalnościami zajmiemy się my.

  • W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
   • data pogrzebu, kremacji,
   • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
   • wybór trumny, urny,
   • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

„Korab” – Zakład Pogrzebowy Myślenice

Prosimy kontaktować się z nami poprzez formularz, lub zadzwonić na podany numer telefonu.

 • 32-400 Myślenice Ul. Gen. Maczka 9.
 • 32-400 Myślenice Ul. Szpitalna 3b
 • 502 369 831 – Jerzy Kutrzeba
 • 508 912 824 – Edyta Kutrzeba
 • kontakt@korab-pogrzeby.pl

 

KONTAKT CAŁODOBOWY!

Galeria

Zakład Pogrzebowy - Korab - Myślenice

korab_logo_dark

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG KORAB?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Stawiamy na rzetelną informację i profesjonalizm.

KOSZT CEREMONII POGRZEBOWEJ

Zakres usług oraz całkowity koszt ceremonii pogrzebowej przedstawiamy i ustalamy przed pogrzebem. Zapewniamy, że nie zaskoczą Państwa żadne dodatkowe opłaty.

KREDYTUJEMY KOSZTY POGRZEBU

Kredytujemy koszty pogrzebu w ramach zasiłków. Usługę wykonujemy już od 1800 zł. Bezgotówkowo – różnicę z zasiłku wypłacamy przed pogrzebem!

FORMALNOŚCI

Zapewniamy pomoc w załatwianiu wszystkich formalności związanych z pogrzebem.

ZAPEWNIAMY
 • Transport – karawany
 • Transport międzynarodowy
 • Obsługa ceremonii pogrzebowej
 • Trumny
 • Urny
 • Kremacje
 • Chłodnie
 • Wieńce i wiązanki
 • Klepsydry
 • Tabliczki i krzyże
 • Oprawa muzyczna pogrzebu (trąbka, skrzypce)
POGRZEB ŚWIECKI

Dyplomowany Mistrz Świeckiego Ceremoniału Pogrzebowego

Mistrz Świeckiego Ceremoniału Pogrzebowego

Zapewniamy możliwość zorganizowania pogrzebu świeckiego, który prowadzi Dyplomowany Mistrz Swieckiego Ceremoniału Pogrzebowego :     mgr Bolesław Andrzej Lewandowski – laureat Czerwonej Róży, Kawaler Orderu Polonia Restituta, uhonorowany pierścieniem Zawsze Wierny Ojczyźnie.

Zakład Pogrzebowy - ``Korab``

TRANSPORT ZMARŁYCH

Wszystkie samochody naszej firmy spełniają wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. §4, (Dz.U.07.249.1866) w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Kontakt

Prosimy kontaktować się z nami poprzez formularz, lub zadzwonić na podany nr. telefonu. Kontakt telefoniczny - CAŁODOBOWY!502 369 831

MYŚLENICE UL. GEN. MACZKA 9, UL. SZPITALNA 3B

kontakt@korab-pogrzeby.pl